Demonstration mod magt, tvang og besparelser 22. maj kl. 17-19 på Christiansborg Slotsplads

Vi har i dag udsendt pressemeddelelse til Undskyld vi er her – demonstrationen! Jeg håber, du vil møde op og støtte formålet: At mennesker med handicap selvfølgelig skal have den rette hjælp i et land, der kalder sig et velfærdssamfund. Desværre vil vores regering noget andet. Det kræver et folkeligt opråb.

Læs mere her: https://www.facebook.com/events/1376268729698250/

DEMONSTRATION MOD TVANG, MAGT OG BESPARELSER

Mennesker med handicap har ret til et værdigt og aktivt liv, men med regeringens politik er vi på vej i den forkerte retning. Derfor er der indkaldt til stor demonstration.

Handicapområdet er presset i bund, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det ændrer sig med regeringens seneste tiltag. Onsdag den 22. maj 2024 kl. 17-19 fyldes Christiansborg Slotsplads derfor med mennesker fra hele landet, der vil demonstrere mod nutidens behandling af mennesker med handicap og deres familier.

Som det er nu, så fratages flere og flere unge og voksne muligheden for at komme ud af døren og lever i stedet i ensomhed, mens børn med skolevægring må vente i måneder og år på den rette hjælp. Det er eksempler på konsekvenserne ved besparelser, og derfor indkalder vi til demonstration”, forklarer Monica Lylloff, en af arrangørerne bag.

Løsningerne ligger lige for 

Hvis kommunerne havde rammerne til at investere i mennesker med handicap og tænke i forebyggelse og rette hjælp, ville de sandsynligvis gøre det. Regeringen udtaler, at mennesker med handicap skal havde den rette hjælp første gang, men handler ikke efter det.

Den sunde fornuft vil vide, at løsningerne på problemerne på handicapområdet er bedre arbejdsvilkår for medarbejderne på socialområdet, den rette faglige viden hele vejen rundt og investeringer i mennesker.

I stedet for at gøre det, så har regeringen indgået en rammeaftale henover hovedet på handicapbevægelsen, der har som præmis at bringe udgifterne ned. Dette vil føre til flere besparelser på handicapområdet og dermed en yderligere forringelse af levevilkårene for mennesker med handicap. Den situation er mere end uholdbar, og det vil vi sende et signal om”, fortæller Caspar Eric, prisvindende digter og en del af arrangørgruppen.

Herudover har regeringen fremsat et lovforslag om yderligere brug af magt og tvang på botilbud og plejehjem på trods af kritik og advarsler fra alle handicaporganisationer og Institut for menneskerettigheder.

Bred opbakning

På nuværende tidspunkt har mere end 2000 mennesker tilkendegivet interesse i at deltage i demonstrationen på Facebook, mens mere end 50 organisationer både på og uden for handicapområdet bakker op, herunder Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer og FOLA.

Vi spørger, hvilket liv man fremover vil tilbyde mennesker med handicap i Danmark?

Programmet byder bla. på indslag fra Katinka, Emma Holten, Caspar Eric, Simon Toftgaard Jespersen, Silke Ena Svare, Anni Sørensen og Mitzie Pitzner.

Kontakt:

caspareric@gmail.com: 24795628

monicalylloff@hotmail.com: 20724746

Indespærring, fastholdelse og udelukkelse af samfundet – det går den helt forkerte vej

Jeg har brug for din opmærksomhed.

Det går den helt forkerte vej i Danmark. Bagud. Mennesker med handicap, og her taler jeg om børn med bla  adhd og autisme, unge der er ordblinde, voksne med behov for hjælp til at komme ud af deres hus, osv. bliver omtalt som et udgiftspres. Bliver udnævnt som syndebukke for kommunernes røde tal på bundlinjen. Vil kunne blive fastholdt i plejesituationer eller indespærret i op til 10 timer i døgnet i 6 mdr. Vil kunne blive tvangsflyttet.

Det lyder som et kapitel fra fortiden, som staten faktisk har sagt undskyld for. Men det er desværre ret meget lige nu, at dette kan blive din fremtid, hvis du kommer ud for en bilulykke i morgen og får et handicap.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 blev der nedsat et ekspertudvalg (Tranæs-Udvalget), der fik til opgave at komme med forklaringer på, hvorfor udgifterne på blandt andet handicapområdet er steget samt komme med anbefalinger til, hvordan udgifterne til blandt andet handicapområdet kan tøjles ude i kommunerne.

Rapporten udkom onsdag den 3. april 2024 og virker mest af alt som et bestilt arbejde af kommunerne med henblik på økonomisk motiverede rettighedsindskrænkninger for mennesker med behov for hjælp.

Igen er det politiske mål åbenlyst: At nedbringe udgiftspresset på handicapområdet. Det var Tranæs-udvalgets beskidte opgave at komme med forslag til, hvordan dette kan gøres. Både regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fortæller nemlig historien om, at udgifterne til børn og voksne med handicap løber løbsk, og at det sker på bekostning af alt andet – herunder børn og ældre.

Men udvalget har ikke kunne give en forklaring på, hvorfor udgifterne er steget. Det skyldes, at der mangler data og viden på området. Ergo er udvalget kommet med 19 anbefalinger ud fra rene skud i tågen.

Kan de stigende udgifter på socialområdet skyldes, at kommunerne i årevis ofte har undladt at bevilge den rigtige og forebyggende hjælp for at spare penge på den korte bane? Når mennesker ikke får den rette hjælp i tide, får de i mange situationer brug for endnu mere hjælp senere hen. Så har kommunerne sjovt nok ikke sparet noget som helst men alene bidraget til, at udgifterne på området stiger i sidste ende.

Udvalget har ikke gjort sig den ulejlighed at undersøge, om det kunne være en årsag.

Hvorfor har de ikke det?

Og så er jeg temmelig træt af at høre mennesker med behov for hjælp blive omtalt som et udgiftspres. Hvorfor er det blevet i orden at omtale mennesker på den måde? Er velfærdssamfundets opgave ikke netop at hjælpe mennesker, der har behov for det?

Politikere – både på Christiansborg og i kommunerne – taler jævnligt om forventningsafstemning. At borgernes forventninger til velfærdssamfundet må afstemmes med virkeligheden. Derfor har jeg denne opfordring til regeringen:

Lad os tage den forventningsafstemning ude i det åbne. I siger, at selvfølgelig skal mennesker med handicap kunne få hjælp. Men i det skjulte er I ved at gennemføre, at det nærmest ikke vil være muligt. Det er vel et bedrag? Hvis regering og kommuner ikke vil bruge penge på at hjælpe mennesker med handicap, så må de sige det direkte. Så ved befolkningen i det mindste, hvor politikerne står. Og så kan befolkningen lettere tage stilling til de politikere, næste gang de står i stemmeboksen.

Jeg var en tur i TV2 Fyn og give interview om netop dette. Tranæs-udvalget er dumpet.

Hele udsendelsen kan ses her: https://www.tv2fyn.dk/nyheder/07-04-2024/1930/1930-07-04-2024?clip=c7589a90-2b88-4304-937c-bc8bec00d2dc

Og læs gerne mit indlæg i Ræson, hvor jeg går nærmere ind i, hvad den nuværende politiske retning vil kunne betyde for os alle sammen: https://www.raeson.dk/2024/monica-lylloff-om-nyt-lovforslag-paa-socialomraadet-velfaerdsstaten-smuldrer-vaek-og-regeringen-erstatter-personale-med-magtanvendelse/

Jeg er ved at arrangere demonstration sammen med Caspar Eric. For dette vedrører os alle.

Sæt kryds i kalenderen 22. maj kl. 17-19, for der afholder vi stor demonstration på Christiansborg Slotsplads, hvor vi spørger: Hvilket samfund skal vi være?

Undskyld vi spørger,

Undskyld vi er her!

Tak til Finansministeren

Jeg vil gerne starte med at sige tak til finansminister Nicolai Wammen. Takket være hans udtalelse på pressemødet den 31. august 2023 er debatten om situationen for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed nået et trin højere.

Og hvad var det han sagde?

Under fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 2024 stillede journalisten fra DR et glimrende og tiltrængt spørgsmål om, hvordan det kan hænge sammen, at så mange kommuner sparer på velfærd og må lukke skoler, når regeringen samtidig har fundet flere ekstra milliarder og siger, at det ikke er penge, der mangler. Til det svarede finansministeren, at kommunerne gør en kæmpe indsats hver dag men har en svær opgave, da de var ramt af inflation og samtidig er der meget store udgifter forbundet med det specialiserede socialområde.

Den udtalelse optog jeg og lagde ud på alle sociale medier med teksten, at finansministeren lige havde givet mennesker med handicap skylden for, at kommunerne må spare på velfærd og lukke skoler. (Optagelsen kan ses på min facebook-profil.)

For det var det, han gjorde. Og han sluttede ovenikøbet af med, at han ville forhandle med kommunerne (læs KL) om, hvordan udgifterne kan bringes ned.

Det satte brand i facebook og instagram. For hvordan kan det hænge sammen at han på den ene side siger, at det er familier og mennesker med handicap, der er skyld i skolelukninger, når de samme mennesker ikke får den hjælp de har ret til? Og hvordan kan løsningen nogensinde være at bringe udgifterne ned? Hvad med i stedet at gøre det rigtige, så kommunerne overholder lovgivningen og mennesker får den støtte, de har brug for.

Vi var mange hundrede, der begyndte at dele opslag under #undskyldvierher.

Mit opslag lød således:

Kære Nicolai Wammen

I går stod du på åben skærm og gav “det specialiserede socialområde” (læs: de handicappede) skylden for de massive besparelser i landets kommuner. Herunder skolelukninger mm.

Til det vil jeg gerne sige:

undskyld!

Undskyld, at jeg og min tvillingesøster blev født 11 uger for tidligt

Undskyld at jeg fik en stor hjerneblødning

Undskyld at jeg koster min kommune mange penge

Undskyld jeg er her.

DBH

Emma Lylloff, 15 år

Opslaget blev delt 745 gange!

Det var et meget sarkastisk undskyld, som fik ministeren til at beklage sin udtalelse på sin facebook-side. En komplet ubrugelig og meget politiker-agtig beklagelse.

Medierne greb den og har siden bragt tv-udsendelser, radio udsendelser og mange debatindlæg om situationen på handicapområdet. Jeg laver en liste sidst i dette indlæg med alle udsendelser.

Husk: Der blev i 2022 omgjort 48,8% af de påklagede sager på børnehandicapområdet og 38,9% på voksenhandicapområdet. Og jeg kan fortælle, at der i den grad også er fejl i de sager, der ikke når Ankestyrelsen. Det er bla bekræftet i Rigsrevisionens beretning fra marts 2022. Det er ikke en ny situation. Den har været vedvarende nedadgående og skammelig siden 2007.

Det gælder om at holde debatten i gang og fortsætte med at lægge pres. For lige nu er forandringer på området henlagt i et samarbejdsforum i socialministeret. Og der er uhyggelige indskrænkninger af friheden for mennesker med handicap på vej med Tranæs-udvalgets anbefalinger, der bla vil indebære, at mennesker med handicap på botilbud ikke længere selv vil kunne vælge, hvor de vil bo, at kommuner legalt og åbent vil kunne give afslag på ansøgninger under henvisning til kommunens lokaløkonomi, at Ankestyrelsen skal involvere kommunens lokaløkonomi i deres vurderinger og den meste skræmmende, at kommunen meget lettere vil kunne tvangsflytte en borger fra et bosted til et andet. KL er ret begejstrede for de anbefalinger og vil gøre, hvad de kan for, at anbefalinger blive lov. Det må simpelthen ikke ske!

Det er vigtigt, at virkeligheden bringes ind på Christiansborg, da de tydeligvis stadig tåger rundt i en illusions-bobbel derinde. Derfor har jeg skrevet til finansministeren og spurgt, om han har lyst til at drikke en kop dialogkaffe med mig. Mens vi drikker kaffe, kan vi drøfte løsningsmuligheder på handicapområdet. Jeg har ovenikøbet tilbudt at tag kage med. Jeg håber godt nok, at han takker ja.

Liste over artikler og udsendelser:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/i-kaempe-shitstorm-undskyld-vi-er-her/9933660

https://www.zetland.dk/historie/se7jvXW7-a8l4v9jA-2efda

https://24syv.dk/episode/hundredvis-af-borgere-med-handikap-gar-til-angreb-pa-finansministeren

https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-undskyld-vi-er-her_407159

https://journalisten.dk/lyt-til-budskab-podcast-om-kommunikation/

https://www.berlingske.dk/samfund/med-en-faktuel-konstatering-afsloerede-finansministeren-hvor-presset

https://www.dr.dk/drtv/se/aftenshowet_-anne-hjernoee_-vi-har-alle-et-ansvar-over-for-handicappede_408439

https://politiken.dk/indland/art9508204/%C2%BBVi-har-h%C3%B8rt-det-mange-gange-f%C3%B8r-men-nu-var-det-finansministeren-som-sagde-det%C2%AB

https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2023-01-01-05-00-157

https://www.altinget.dk/artikel/det-20-aarhundredes-socialpolitik-er-et-sort-kapital-i-danmarkshistorien-og-vi-er-ved-at-gentage-den

https://www.information.dk/debat/2023/09/familier-oedelagt-naar-boern-handicap-lades-stikken-politikerne?lst_tag

Og det bliver forhåbentligt ved!! Tak til alle, der er med til at kæmpe for den nødvendige forandring.

#enmillionstemmer

 

Vi skal tale om handicap og det årelange politiske svigt af psykiatri og handicap

Den politiske passivitet i forhold til forbedringer for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed er til at føle på. Faktisk sker der ikke en skid. Jeg får lyst til at råbe og skrige af ren frustration. Men hvis jeg gør det, bliver jeg kaldt skinger eller agressiv. Jeg får at vide, at det ikke nytter at blive ved med at stå på ølkassen og råbe. Jeg bryder min hjerne for at finde lige det, der kan få et flertal på Christiansborg til at vågne op og rent faktisk gøre noget aktivt. Og med det mener jeg ikke nedsættelse af endnu en kommission. Senest er der nedsat en trivselskommission for at hjælpe alle de børn og unge, der lige nu mistrives. Så skal det hele nok blive godt….

Uanset hvad nogen synes og mener, vil jeg blive ved med at italesætte de enorme problemer alle de steder, jeg har mulighed for på min egen måde.

Jeg har den seneste tid haft taletid både i radio og på skrift.

Jeg havde et indlæg i Ræson om psykiatriens tilstand. Jeg håber, du vil læse det og dele det. Her er et lille uddrag:

“Som pårørende har jeg mødt den manglende hjælp, da det var allermest nødvendigt. Hvor kontakten i telefonbogen hed Psykiatrisk skadestue. Hvor jeg frygtede, at jeg var ved at miste det allerkæreste i mit liv.

FØRSTE GANG VI tog det svære skridt at ringe til det værste telefonnummer i telefonbogen, blev vi sendt hjem med beskeden: Tyg på en isklump eller spis en chili, så går det nok væk. Det skulle stoppe selvskade og psykose. Det kan muligvis være den rigtige hjælp for nogen. Men i vores situation var det langt fra noget, der kom i nærheden af en hjælp. For os svarede det til, at en læge opdager en brystknude, men sender kvinden hjem med besked om, at hun kan tage en Panodil og se, om ikke knuden går væk af sig selv.

Da indlæggelse endelig blev en mulighed i vores situation, gjorde det situationen endnu værre. For den tilbudte indlæggelse var ren opbevaring. Ved modtagelsen følte jeg mig som pårørende til en farlig kriminel, der blev kropsvisiteret. Herefter blev vi lukket ind gennem en sluse til en hvid, steril og kold pseudoverden i en situation, hvor omsorg og medfølelse havde været en hjælp i sig selv.

Der var ikke nok ansatte. Så vi sad i det hvide helt alene og bare ventede til lyden af andre indlagte, der skreg.”

Hele indlægget kan læses her: https://www.raeson.dk/2023/monica-lylloff-det-tragiske-drab-paa-en-ansat-i-psykiatrien-skyldes-et-aarelangt-politisk-svigt/

I fredags den 11. august havde jeg den kæmpe store fornøjelse at deltage i P1 programmet Klog på Sprog, vært Adrian Hughes, sammen med helt eminent seje Caspar Eric. En fantastisk frontkæmper for forbedringer for mennesker med handicap i Danmark. Med var også sprogforsker Eva Skafte Jensen.

Jeg håber, du vil lytte til programmet, du kan finde lige her: https://www.dr.dk/lyd/p1/klog-pa-sprog/klog-pa-sprog-2023-08-11

Tak til Adrian Hughes for at sætte fokus på så vigtigt et emne!

Fordi himlen er blå…

Vi skal tale højt om 48,8%.

Så mange klagesager i Ankestyrelsen havde kommunerne lavet fejl i vedrørende hjælp til børn med handicap i 2022.

Vi skal tale højt om 38,9%.

Så mange klagesager i Ankestyrelsen havde kommunerne lavet fejl i vedrørende hjælp til voksne med handicap i 2022.

Vi har Statsrevisorernes ord for, at alle disse fejl betyder, at mennesker ikke får den hjælp, de har ret til.

Oveni disse flotte tal kommer alle de fejl, der aldrig når Ankestyrelsen.

Rigsrevisionen havde i forbindelse med deres beretning udtaget 50 tilfældige sager fra 10 kommuner. Her fandt de fejl i 58% af dem.

https://rigsrevisionen.dk/Media/637834612053808384/SR1321.pdf

Tallene på Danmarkskortet er bare en lille top af et meget stort isbjerg, der består af konsekvenser. Det viser eksemplet fra Langeland, hvor der netop har været revision af det specialiserede børneområde i perioden februar til april 2023. Formålet med revisionen er at vurdere, om sagsbehandling og regnskabsføring har været i overensstemmelse med gældende love og regler.

Der blev foretaget revision af ni bevillingssager. Der blev fundet fejl i samtlige af de ni sager. Revisionen udtaler derfor: “På baggrund af dette vurderer revisionen følgende, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke forvaltes på en hensigtsmæssig og betryggende måde, og at kommunen ikke lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger”.

Bum!

Men har den så nogen konsekvenser for kommunen og vil det ændre noget?

Det korte svar er nej. Situationen har været stabil forrykt i 10 år. Ingen har gjort en fløjtende fis for at ændre på det.

I dag sætter Berlingske så fokus på den vanvittige situation i kommunerne i forhold til hjælp til mennesker med handicap, nemlig at en offentlig myndighed bare kan undlade at overholde loven fordi himlen er blå.

https://www.berlingske.dk/politik/organisation-i-haardt-angreb-paa-kommuner-det-svarer-til-at-fordi-himlen

Jeg efterlyser en grundig undersøgelse af alle sager på handicapområdet i alle landets 98 kommuner de sidste 5 år. Ligesom man ville gøre på andre områder.

Kunne man forestille sig, at kræftskandalen på Århus Universitetshospital var lagt i skuffen med argumenterne, at reglerne er så komplicerede, og at der jo er mange behandlinger, hvor der ikke sker fejl?  Her rullede der hoveder, som der bør, når der sker så alvorlige fejl og brud på behandlingsgarantier.

Kunne man forestille sig, at en borger slap for straf for tyveri, fordi han kunne fortælle om alle de gange, han ikke er brudt ind i et hus? Nej, for en lovovertrædelse er en lovovertrædelse.

Bare ikke, når det gælder kommunerne.

#enmillionstemmer

Her kan man se det opdaterede Danmarkskort for hver enkelt kommune👇

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/jun/danmarkskortet-er-opdateret-med-seneste-omgoerelsesprocenter

Billedet er fra den 21. juni 2023, hvor jeg var medarrangør af en demonstration foran Helsingør Rådhus i anledning af Byrådets vedtagelse af uhyrlige besparelser på bla handicapområdet i kommunen. En kommune der i 2022 kunne blære sig med følgende omgørelsesprocenter:

56% på børnhandicapområdet

70% på voksenhandicapområdet

På Rigshospitalets gange klinger tonerne af omsorg.

På Rigshospitalets gange klinger tonerne af omsorg. Tid og omsorg i sundhedsvæsenet kan snart være en saga blot, hvis der ikke værnes om det.

Min mand Søren og jeg er forældre til Emma. Emma er enægget tvilling. Emma og hendes tvillingesøster Sarah blev den 21. november 2007 født 11 uger for tidligt på Rigshospitalet. Den alt for tidlige ankomst til verden havde store konskvenser for især Emma, der fik en stor hjerneblødning i forbindelse med fødslen. Vi er heldige, at Emma stadig er her i dag. 

Emma har været i tæt kontakt med sundhedsvæsenet og flere hospitaler i sit 15 år lange liv. Det bliver nok en livslang kontakt. 

Vi har som forældre været vidne til et sundhedsvæsen, der bliver mere og mere iltfattigt. Vi har undervejs været heldige med, hvilke læger og sygeplejersker, vi har mødt og som har skullet hjælpe og behandle Emma. Men vi har også skullet kæmpe for, at vores datter ikke blev nedgjort til endnu en på samlebåndet, der bare skulle overstås. De situationer har indimellem dannet grobund for frustrationer og mistillid.

Tillid, omsorg og tid til det enkelte menneske er afgørende for det gode møde med sundhedsvæsenet. Det gælder vel egentlig i alle situationer, men særligt når man er nødsaget til at lægge sin egen og sine familiemedlemmers skæbne i andre menneskers hænder.

Emma har i flere år haft en mulig operation af begge sine ben hængende over hovedet. Hun har blandt andet cerebral parese, som har givet hende det, vi kalder drille-ben. Benene vil ikke gå og er i årenes løb drejet mere og mere indad. I november fik vi så meldingen til det årlige “serviceeftersyn”. Nu anbefalede ortopædkirurgen den operation, der skulle forlænge akillessenerne i begge ben for at stoppe smerter og undgå følgeskader i knogler og hofter. 

Den 2. februar 2023 var dagen, hvor Emma skulle opereres. Vi blev taget godt imod tidligt om morgenen og skulle så vente på, at det blev Emmas tur. En hård og drænende ventetid med mange tanker, bekymringer og følelser, der susede rundt i mave og hoved. Selvom det er dejligt, at lægerne kan hjælpe Emma, så ville jeg helt ind i hjertet ønske, at jeg kunne trylle alt det væk, der gør ondt på Emma. 

Pludselig hørte jeg musik ude fra gangen. Jeg fulgte lyden, og rundt om hjørnet stod to musikere og spillede violin og guitar. Emma lever i en verden af musik. Hun hører musik og synger fra hun vågner hver dag ugens syv dage, så dette måtte hun opleve. Vi fik sat hende i kørestolen og kørte hende hen til de to musikere, der nu havde taget plads, hvor alle indlagte børn og forældre kunne lytte med. 

Den ene sang blev afløst af den næste. Musikken flød ned ad gangene og ind på stuerne, og Emma skrålede med, så kørestolen rokkede frem og tilbage. Sygeplejerskerne kom ned fra kontoret og klappede og sang med. En sygeplejerske tog Emma i hånden og sang med hende. Forældre kom forsigtigt ud fra stuerne.

For et øjeblik glemte vi tid og sted. De hvide vægge og lugten af sterilt sengetøj blev med første tone forandret til iv og glæde. Forældres bekymrede blikke blev erstattet af smil, dans og sang. Jeg blev overvældet og rørt. At mærke vores datters glæde lige der, rørte os dybt.

Det var livsbekræftende.

De to musikere Lisbeth og Mads kom fra MusikBeRiget. Et non-profit projekt, der er startet af Lisbeth Sagen tilbage i 2009, og som består af musikere, der spiller vidunderlig musik på flere hospitaler i Danmark, også i psykiatrien. Hvor ville jeg dog ønske, at de kunne være alle steder. Hvor ville jeg ønske, at de havde været der, da vores børn havde allermest brug for hjælp i psykiatrien. Hvor alt føltes så uendeligt mørkt. Men da de er afhængige af fondsstøtte, kan de ikke være alle steder.

Takket være Lisbeth og Mads blev en barsk dag forvandlet til en positiv oplevelse. Det var omsorg i sit fineste outfit. Et åndehul i et sundhedsvæsen, der gisper efter luft.

Kort tid efter blev Emma kørt på operationsstuen, hvor Søren og jeg fik lov til at holde hende i hænderne, mens narkosen førte hende til drømmeland. Det gør ondt i hele min krop, når Emma skal i narkose. Jeg bed mig i tungen for ikke at bryde grædende sammen, for vi skal som forældre tage os sammen og vise Emma, at der ikke er noget at være bekymret for. Men det kræver også, at dem rundt om os, udviser ro. Kirurger, sygeplejersker og læger var fantastiske.

Operationen gik som den skulle, og Emma og jeg skulle blive en enkelt nat.

Inden jeg lagde mig til at sove i sengen ved siden af Emma, skrev jeg en besked til MusikBeRiget og takkede dem for at være dem, de er. Lisbeth Sagen svarede hurtigt tilbage og spurgte, om Emma stadig var der næste dag, for så ville de komme og besøge Emma på hendes stue.

Næste formiddag bankede det pludselig på døren til Emmas stue. Det var Lisbeth med sin violin og Lovisa med sin harpe. De stillede op og spillede så eventyrlig smukt for Emma og for Søren og mig. Sange fra Skønheden og Udyret, Aladdin og klassisk musik. Der lå Emma og sang med to ben i gips. Tårerne stod i kø. 

Det burde ikke kunne blive større, men det blev det. For det viste sig, at Ole Kibsgaard og Kaya Brüel også er en del af MusikBeRiget, og lige den dag havde Kaya Brüel tid til at synge en sang med Emma over Facetime. 

Vi vendte hjem fra Rigshospitalet efter noget, der var frygtet. En barsk omgang der huskes positiv. Hvor en uselvisk omsorg har siddet i væggene. Hvor vi som pårørende også er blevet taget af, hvilket har givet os ekstra kræfter og overskud til at hjælpe vores datter. Jeg er overbevist om, at det i sig selv, har en helbredende effekt. Og det har sikret, at Emma med glæde kommer tilbage til et hospital. 

Det skal man huske i debatten om sundhedsvæsenet. Tiden til omsorgen bør beskyttes som en uvurderlig skat. Det vil være win win for både medarbejdere og patienter.

Tid og omsorg burde være et solidt fundament i vores velfærdssamfund. For det er en forudsætning for at kunne udøve sin faglighed og en forudsætning for tillid. Tillid er på de fleste velfærdsområder erstattet af mistillid, sagsnumre og klagesager og ikke mindst budgetoverholdelse. 

I en tid, hvor der tales om hænder, er det vigtigt at huske, at hænderne sidder på mennesker, der gør en forskel i andre menneskers liv. Mennesker med ansigter, vi altid vil huske for den omsorg, vi blev mødt med. Velfærdssamfundet skal handle om mennesker, for det er vel egentlig det, der er meningen med det.

#enmillionstemmer

 

Min stemme…..

For første gang er jeg i seriøs tvivl om, hvor mit kryds skal sættes. Det er frustrerende.

Politikerlede, mistillid og valgflæsk.

De tre ord indrammer ret godt, hvordan jeg har det med politikere lige nu.

Mistilliden kommer af flere års erfaring med politikere, der lovede at gøre en forskel, inden de bliver valgt. Og det tror jeg virkelig på, at de mente. Men så snart de blev valgt, blev hovedparten ramt af kollektiv hukommelsestab, og de fleste blev mestre i undskyldninger for manglende handling. Læs videre “Min stemme…..”

1,2,3 stem… men på hvem?

Der er blevet talt om valg længe. Meget længe. Onsdag lød startskudet til en 4 uger lang valgkamp.

Samme dag var jeg sammen med Niels Svanborg fra Socialt Indblik på Christiansborg for at optage 4. afsnit af podcasten “Monica møder magten”. Denne gang er Enhedslistens handicapordfører Jakob Sølvhøj gæst i mikrofonen. Jakob stiller ikke op til Folketinget denne gang. Han vil virkelig blive savnet, for han har som en af de få på Christiansborg virkelig en viden om og et indblik i problematikkerne på handicapområdet, også set i et historisk perspektiv.

Afsnittet handler både om, hvad valget skal handle om, og hvem jeg vil stemme på. Det handler også om, hvorfor det er så vigtigt at prioritere handicapområdet, og om det har gjort en forskel for området, om statsministeren er rød eller blå. En meget ærlig samtale, som kan høres her: https://www.socialtindblik.dk/de-sidste-tre-ar-har-vaeret-en-skuffelse-monica-moder-jakob-solvhoj-fra-enhedslisten/

Dagen efter var jeg gæst i P1 Debat om det politiske svigt af vores  velfærdssamfund, der er i stykker. Det kan høres her: https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-debat/p1-debat-2022-10-06

Jeg håber, de næste 3 uger kan pege mig i retning af, hvor jeg dog skal sætte mit kryds den 1. november. Aldrig har jeg været så meget i tvivl.

Hvem eller hvad skal vi dog stemme på?

Jeg er gået på jagt efter svar. Svar på, hvilken politiker jeg kan have tillid til? Hvem der gør, det de siger? Hvem vil tage fat om de store og vilde problemer i vores samfund? Hvem vil sikre retssikkerhed for mennesker med handicap i Danmark?

Jeg fik mulighed for at skrive et indlæg i Ræson om, hvad jeg synes, det kommende valg skal handle om:

Bag den eventyrlige fortælling om det fantastiske velfærdssamfund er virkeligheden en anden: Børn svigtes i daginstitutionerne, børn flygter fra folkeskolen, syge mennesker kværnes i jobcentrene, psykiatrien styrtbløder, sygeplejersker strejker, ældre omsorgssvigtes på landets plejehjem, og mennesker med handicap fratages mulighederne for at være en del af samfundet. Det er alvorligt, og det bør valget handle om.”

Hele indlægget kan læses her: https://www.raeson.dk/2022/monica-lylloff-velfaerdssamfundet-er-blevet-et-bedrag-og-det-boer-valget-handle-om/

Og så har den første politiker mødt mig til en samtale om handicapområdets situation og fremtid i podcasten “Monica møder magten”. Camilla Fabricius, socialordfører fra Socialdemokratiet, er første gæst bag mikrofonen. Jeg forsøger at få konkrete og klare svar på mine spørgsmål. Lyt med her, hvordan det gik: https://www.socialtindblik.dk/der-skal-ske-noget-med-camilla-fabricius-socialordfoerer-socialdemokratiet/

Jeg forstætter min roadtrip sammen med Niels Svanborg fra Socialt Indblik. Så hold godt øje med de nye afsnit, der kommer løbende. De kan findes på Spotify og på Socialt Indbliks hjemmeside. Og så skal jeg selvfølgelig nok også dele dem.

Podcast, velfærdskrise og folketingsvalg

I juni blev jeg sygemeldt med stress. Min krop sagde stop. Faktisk råbte den så højt, at jeg en dag måtte ringe 112 med hjælp fra mine børn. Der lyttede jeg. Og jeg tog det alvorligt. Jeg vil det hele på den halve tid. Men jeg er også kun et menneske, der lever i døgn bestående af 24 timer, hvor de 7 af dem helst skal foregå med lukkede øjne under dynen.

Jeg er i hænderne på en dygtig terapeut, som virkelig hjælper mig med mig. Hvordan jeg tænker, hvordan jeg griber livet an, at det er ok ikke at være den bedste til det hele.

Jeg er tilbage på arbejde. Et arbejde, jeg er meget glad for. Og så er jeg tilbage i sadlen hos #enmillionstemmer. Men jeg har måttet aflyse alle foredrag og oplæg resten af året for at passe på mig.

Der skal snart være Folketingsvalg, og som en del af en bevægelse, der kæmper for forandring i vores velfærdssamfund, er det valg vigtigt. Vigtigt, fordi vi står i en velfærdskrise, og vigtigt fordi frustrationen over det politiske svigt er ekstrem. Jeg aner simpelthen ikke, hvor det kryds skal sættes. Og jeg er ikke alene med den frustration.

Derfor er jeg glad og taknemmelig over at få taletid i medierne. Paula Larrain interviewede mig til denne skarpe artikel om løgnen om det velfungerende velfærdssamfund: https://www.altinget.dk/etik/artikel/mor-til-boern-med-handicap-stop-med-at-fortaelle-loegnen-om-velfaerdsstaten-for-den-eksisterer-ikke?toke=2eb1a1007e7940f19b62866d5d5fd34b&fbclid=IwAR19iiWkDOSZGVzONQgHWbjSiwXH_BoQtHOlYQJD946N0w5K36T-MkowdGI

Og så har jeg fået min egen podcast hos Socialt Indblik: “Monica møder magten”: ”

Nu går Monica Lylloff i dialog med magten og søger svar til de #enmillionstemmer, der er i berøring med handicap- og psykiatriområdet. Og Socialt Indblik er med og faciliterer dialogen.

I introafsnittet kan du høre mere om Monicas egen historien og om #enmillionstemmer og bevægelsens start. Om du kan høre mere om, hvorfor dialogen lige nu er så vigtig. Og så kan du lytte med i de næste afsnit, når Monica møder magten.

Podcasten er en roadtrip-podcast, hvor vi går i gang, uden vi ved præcist, hvor vi skal hen på vejen, og hvor vi ender. Vi kontakter de politikere, embedsmænd og meningsdannere, der har magten over politikken på handicap- og psykiatriområdet. Om magten vil møde Monica, ved vi ikke. Lyt med.

Jeg er spændt på, hvem vi kommer til at tale med, og hvordan de samtaler bliver. Du kan høre intro-afsnittet her: https://www.socialtindblik.dk/intro-vi-har-brug-for-dialog/