Vi er nødt til at tale om, hvem der styrer vores land

Der er noget, der optager mig meget. Nemlig hvem der egentlig styrer vores land og hvordan?

“I Danmark taler vi om magtens tredeling.

Det betyder, at den lovgivende magt (Folketinget), den udøvende magt (regeringen) og den dømmende magt (domstolene) skal være adskilt for at forhindre magtmisbrug. Princippet er lovfæstet i Grundlovens §3, og er fastsat for at beskytte Danmarks borgere mod vilkårlige indgreb.

Men noget rykker ved det grundlæggende retsprincip om, at magten skal være adskilt, og at den tilkommer Folketing, regering og domstole. Der ses flere eksempler på, at en privat interesseorganisation har fået indflydelse på en række statslige beslutninger og har fået indflydelse på områder, der tilkommer staten.

Den private interesse- og medlemsorganisation, Kommunernes Landsforening (KL), der repræsenterer alle landets 98 kommuner og varetager deres interesser, ses at have indflydelse på magtens tredeling.”

Sådan starter et indlæg, jeg og Margit, Nina, Sara og Peter fra kontaktgruppen i #enmillionstemmer har skrevet sammen med Muskelsvindfonden og Dansk Handicap Forbund. Hele indlægget kan læses her: https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/handicapformaend-kl-kompromitterer-magtens-tredeling

Det er et alvorligt demokratisk og retssikkerhedsmæssigt problem, at borgerne i dette land køres over af en organisation, der agerer offentlig myndighed,  men som ikke er underlagt de love og principper, som offentlige myndigheder er. Hvor stiller det os som borgere, når ulven har taget fåreklæder på?

Samtidig kører KL videre med spin-maskinen. Dette er nyeste eksempel: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/november/ny-undersoegelse-af-det-specialiserede-socialomraade-langt-de-fleste-brugere-er-tilfredse-med-den-stoette-de-modtager/

Læg mærke til, at ifølge KL er er de fleste borgere tilfredse med den hjælp, de får. Men hvem er blevet spurgt, og hvordan er de blevet spurgt? VIVE udtaler selv omkring undersøgelsen, som KL henviser til: “Svarprocenten har været lav, og frafaldet er skævt fordelt. For at give et mere retvisende billede, har VIVE benyttet “statistiske vægte” i analysen. Resultaterne bør imidlertid ses i perspektivet af disse forhold, og kan ikke med sikkerhed siges at være fuldt ud repræsentative for hele målgruppen”.

I mine øjne er undersøgelsen simpelthen ikke brugbar. Den er bestilt af Social-og ældreministeriet, der samme dag, som vores indlæg i Altinget blev bragt, var ude og oplyse, at den forkromede evaluering af handicapområdet er blevet udskudt igen. Den evaluering, som har været undskyldningen for nul handling siden valget. En syltekrukke. En joke. Et bedrag. En undskyldning for ikke at gøre noget som helst. Og nu har de en undersøgelse, der på et grundlag af kviksand konkluderer, at borgerne generelt er tilfredse med den hjælp de får. Det er jo en katastrofe!

Jeg spurgte i #enmillionstemmer, hvor mange, der var blevet spurgt til brug for Vives undersøgelse. Der er indtil videre over 400 kommentarer fra mennesker, der ihvertfald ikke er blevet spurgt.

Jeg håber, at flere vil kaste sig ind i kampen om at få sat fokus på, hvad der foregår i vores lille yndige land, hvor flere og flere må kæmpe mod et system, og hvor flere og flere svigtes og bliver syge af det svigt. Det er på ældreområdet, sundhedsområdet, børneområdet, handicapområdet, beskæftigelsesområdet.

Vi har et af verdens højeste skattetryk, men har tydeligvis en struktur og en organisering, der ikke formår at forvalte pengene ansvarligt, rigtigt og forsvarligt. De borgere, der endnu ikke har haft brug for hjælp, betaler den høje skat i den tro, at pengene går til hjælp, hvis de får brug for det. Men det er et bedrag. For det gør det ikke. Bare ærgerligt. Lang næse. Men hvad går pengene så til? Administration, udvalg, undersøgelser og evalueringer i cirkler.

Det må altså stoppe nu. Den brede befolkning er nødt til at vågne op og stille krav om ansvarlighed. Alternativt må vi indrette vores samfund, så borgerne selv får mulighed for at købe den hjælp, de har behov for.

 

 

 

 

3 Replies to “Vi er nødt til at tale om, hvem der styrer vores land”

  1. Det er ikke spor for meget hvad du skriver. Det er fakta. Vi må hver især gøre alt hvad vi magter for at oplyse højt og bredt. Igen TAK for at det du gør.

  2. Tak for al dit arbejde med at oplyse om den manglende retssikkerhed på handicapområdet og kampen for at få den indført.
    Du er et fyrtårn af håb for os, der må kæmpe for hjælp til vores børn med handicap.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *