Ståstativ til barn uden selvstændig stå- og gangfunktion.

Vores datter Emma, som ikke har selvstændig stå- og gangfunktion, har behov for et ståstativ. Jeg kan ikke komme nærmere ind på begrundelsen, for det kan risikere at skade vores sag, hvilket er helt grotesk.

Men det kan være, vi helt slipper for at skulle ansøgningsmareridtet igennem. For i går var jeg oppe på Emmas skole for at se et fuldstændig fantastisk hjælpemiddel, som Emmas fysioterapeut har fået grønt lys til at afprøve på Emma. Det må simpelthen være ståstativernes Rolls Royce. Arbejdsstol og ståstativ i et.  Emma liftes over i stolen og kan vha. fjernbetjening køres op i stående stilling. Det vil sige, hun kan hurtigt og let enten sidde eller stå alt efter, hvilken aktivitet, hun skal deltage i. Og hun skal så ikke bruge ressourcer på at blive flyttet rundt, lærerne kan hurtigt få hende op og stå, og så kan der skiftes stilling flere gange på en dag. Det er simpelthen for smart. Nu skal hun og lærerne afprøve den i 14 dage. Jeg har aldrig set sådan en før, og jeg vil derfor dele den med jer derude, da der måske er andre, der kunne have glæde af den. Den hedder en Baffin Trio.

Du kan se mere om stolen/ståstativet er:

https://liwcare.pl/en/products/seating-systems/baffin-trio.html

Det er sådan, at et ståstativ kan betegnes som både et hjælpemiddel og et trænings/behandlingsredskab. Hvis ståstativet bliver betegnet som et hjælpemiddel efter servicelovens §§ 112-113, kan det blive bevilget af kommunen. Hvis ståstativet derimod bliver betegnet som et trænings/behandlingsredskab, falder det udenfor servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og dermed også kommunens pengekasse. Det skal herefter vurderes, om ståstativet kan søges hos sygehuset eller regionen efter sundhedsloven. Her kan man så støde på nye problemer, da det så skal være som led i en behandling eller genoptræning.

Her kan du læse mere om, hvornår det er hvad, og hvem der skal betale i Afgrænsningscirkulæret:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145611

Ankestyrelsen har afsagt nogle principelle afgørelse vedrørende denne problemstilling og har konkluderet følgende:

“Et ståstøttestativ kan ligesom et gangstativ både være et hjælpemiddel og et behandlings-/træningsredskab. Afgørelsen må bero på en konkret, individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang samt hvilket behov, brugen af ståstøttestativet skal afhjælpe. Hvis det primære formål med et ståstøttestativ er at afhjælpe den manglende ståfunktion, skal ståstøttestativet betragtes som et hjælpemiddel. Det skal herefter vurderes, om bestemmelsens krav om væsentlighed er opfyldt. Hvis ståstøttestativet primært skal anvendes til at forbedre funktionsevnen eller forebygge yderligere forværring af funktionsevnen, skal det betragtes som et træningsredskab eller et behandlingsredskab.”

I afgørelserne tager Ankestyrelsen også stilling til væsentlighedsvurderingen. For selvom ståstativet bliver vurderet til at være et hjælpemiddel, kan der stadig gives afslag, hvis det vurderes, at et ståstativ ikke i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af  den nedsatte funktionsevne og ikke i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Det er ikke nok, at barnet skal kunne komme op og stå.

Du kan læse afgørelserne her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168071

Uanset hvad, er det vigtigt at holde fast i følgende afsnit i Afgrænsningscirkulæret:

“I tilfælde, hvor der opstår tvivl om hvilken myndighed, der er ansvarlig for betaling af et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, som skal betales af regionen eller af kommunen, er det vigtigt, at tvivlen ikke kommer borgeren til skade. Den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder”.

2 Replies to “Ståstativ til barn uden selvstændig stå- og gangfunktion.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *