Hvor er retssikkerhedens vogtere, når det gælder handicapområdet?

Den 8. januar stod LOF Nordvestsjælland og DH Odsherred for et nyt debatmøde om den manglende retssikkerhed på handicapområdet. Programmet bød på to oplæg fra hhv mig og Emil Falster, og derefter var der paneldebat med et stærkt panel. Salen var fyldt til sidste plads, og alle fremmødte var yderst engagerede. Der er bred enighed om, at området sejler… eller nej, det sejler faktisk ikke mere, det er gået til bunds.

Nu vil jeg ikke lyde negativ, for jeg er virkelig glad for, at handicapområdets forfald er emnet for de mange debatmøder. Men… hvor mange møder skal der holdes, og hvad fører de med sig? Jeg er en sucker for debatmøder. Elsker at debattere. Men dette emne er ikke noget nyt. Området har været på vej mod bunden de sidste 14 år, og skiftende regeringer har bare ladet stå til. Så nu ligger vi på bunden og venter på at blive reddet fra dybet. Og jeg er nødt til at sige, at intet bliver reddet af snak. Det kræver altså handling. 

Hver gang jeg kører hjem fra disse debatmøder er jeg fyldt med nyt mod og optimisme og har følelsen af, at det nytter, og at der nok skal komme ændringer.

Samtidig frygter jeg en ny syltekrukke rundt om hjørnet. Regeringen (læs Astrid Krag) vil kuglegrave handicapområdet, gennemevaluere, vurdere, tænke, kigge og drøfte. Det er meldt ud, at grubleriet skal gå i gang inden for første halvår af 2020, men intet om hvor lang tid det skal tage. Når vi presser på, er svaret, “ingen snuptagsløsninger”. Så i realiteten kan udfaldet udskydes til næste regeringsperiode uden garanti for, at det fører til nogen ændringer. 

I går blev det foreslået, at der kommer en Handicapminister. Det er jeg enig i vil være et godt tiltag. Der er jo også handicapordførere. Handicapområdet er konstant “i konkurrence” med resten af spillerne på socialområdet, herunder børn og ældre. Dem er der flere af, så derfor “taber” handicapområdet konstant i popularitetskonkurrencen. En anden begrundelse for at udskille det er, at det er et ekstremt kompliceret område, som kræver en enorm viden. Området fortjener sin egen stol.

Nå, men vi undgår jo ikke denne evaluering. Men det udelukker ikke, at der i mellemtiden kan indføres nogle tiltag, som vrider armene om på ryggen af kommunerne, så de begynder at træffe rigtige afgørelse og ikke laver uretmæssige indgreb i andre menneskers liv.

I går foreslog jeg en Socialerstatning. I Sundhedsvæsenet kan man søge om patienterstatning for fysiske eller psykiske skader på grund af fejl. Inden for straffeprocessen kan man søge om erstatning for uberettigede straffeprocessuelle indgreb, f.eks. anholdelse, ransagning mv. Dette gælder også både fysiske og psykiske skader. Når mennesker med handicap og deres pårørende uretmæssigt får frataget deres hjælp, eller fejlagtigt ikke har fået nødvendig hjælp har det ofte store og alvorlige konsekvenser – fysiske, psykiske og økonomiske. Men der findes ingen form for kompensation. Det vil da kun være på sin plads. Derudover kunne det motivere kommunerne til at gøre sig lidt mere umage, hvis det nu begyndte at koste at lave fejl.

Til sidst vi jeg lige komme med et opråb til alle, der hylder retssikkerhed og ser det som noget af det vigtigste i vores samfund. Og det er det på alle områder. Flere partier ser sig som retssikkerhedens vogtere. Men vagtposten foran handicapområdet har stået tom i årevis. Hvornår bliver den besat?

#enmillionstemmer

8 Replies to “Hvor er retssikkerhedens vogtere, når det gælder handicapområdet?”

  1. Forslaget om en Socialerstatning lyder som et af de bedste påfund jeg endnu har hørt om i denne sammenhæng, tænk hvis man på den måde kunne gøre ramme kommunerne økonomisk for deres bestandige omgåelse af serviceloven – som det er nu er det værste der kan ske for kommunerne at de må rette ind og følge den eksisterende lovgivning.
    Var det ikke oplagt at oprette et borgerforslag? Jeg er sikker på at det må være muligt at skaffe de 50.000 stemmer – min er sikker.

    1. Ja på med et forslag! Er sikker på de 50.000 underskrifter sagtens kan opnås.
      Jeg skriver under med det samme

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *