Flyt handicapområdet og opret en forvaltningsdomstol

Jeg har længe råbt “flyt handicapområdet”. Jeg mener, at ansvaret for området skal flyttes væk fra kommunerne og over til regionerne. Et så kompliceret område kræver specialiseret viden, hvilket har vist sig ikke at være muligt at opbygge 98 steder pga forskellen i kommunernes befolkningsgrundlag.

Området bør ligge tæt op ad sundhedsvæsenet, hvor den påkrævede viden er. Det er ikke den eneste løsning, slet ikke. For der skal også ses på en ny måde at finansiere området på, så økonomien ikke bliver afgørende for, hvilken hjælp der bevilges. Men alt dette er muligt og kan lade sig gøre, hvis bare viljen er der til at få sat det i gang. Men hvor bliver den af?

Regeringen og støttepartierne er enige om, at handicapområdet skal igennem en grundig evaluering. Men denne er ikke startet endnu. Det sidste jeg hørte var, at den først vil starte i efteråret. Og hvor længe må den vare? Tja, det er der ingen, der ved. Ender den ud med noget bestemt? Det vides heller ikke. Derfor er det endnu mere vigtigt, at der fortsat råbes op om, at dette område ikke længere kan gemmes væk.

8. maj startede jeg et nyt # – #flythandicapområdet – med det formål at fortsætte presset og opmærksomheden. For det er desværre yderst nødvendigt. Meget har været sat på pause under Corona – nedlukningen, men ikke menneskers handicap og behovet for hjælp. Tværtimod fristes jeg til at sige, så tror jeg, der kommer endnu flere grelle sager i kølvandet på nedlukningen. Og hvorfor tror jeg så det?

For mange mennesker med handicap og psykisk sårbarhed har det været rigtig hårdt, at hverdagen har været så anderledes. Nogen har ikke haft den hjælp, de normalt har brug for. Ensomheden vil sætte sine spor. Derfor kan der blive behov for endnu mere hjælp, end der var før nedlukningen. Men hvad sker det: Økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og kommunerne afsætter ikke den nødvendige økonomi til at forbedre området.

Jeg bliver dagligt kontaktet af forældre, der bider i gulvbrædderne, som ikke får den nødvendige hjælp til deres familie. Forældre, der oplever at erklæringer bliver tilsidesat og som ikke bliver hørt og forstået. Her er det især forældre til børn, der fylder 18 år lige om lidt. De står i kaos og aner ikke, hvad de skal gøre. For at sige det på en pæn måde, så kaster kommunerne dem ud over klippekanten uden faldskærm og råber “held og lykke”.

Disse familiers sidste halmstrå er at kontakte advokater og betale minimum 30-50.000 kr. Disse familier –  og der er mange – har haft kontakt med sagsbehandlere, afdelingsledere, læger, centerchefer, borgmesteren, ankestyrelsen, ombudsmanden, ministeren. Og der er ingen hjælp at hente. Skal disse familier bare se på, at deres barn tabes på gulvet? Nej, det skal de ikke.

Handicapområdet skal flyttes, og der bør oprettes en forvaltningsdomstol, for i den førnævnte økonomiaftale lægges der nu også op til, at kommunerne og Ankestyrelsen skal lege klappe-klappe-kage. En klageinstans skal være uafhængig. Når den ikke længere ser ud til at være det, kan borgerne ikke have tillid til, at den er det. Der bliver igen rykket ved retssikkerheden. En forvaltningsdomstol vil være uafhængig og vil kunne gå ind i forvaltningens skøn i en sag. Det gør domstolene ikke i dag.

Men så længe vi venter på, at regeringen og folketinget får gennemført nødvendige ændringer på området, er vi nødt til selv at gøre noget, så kampen kan blive bare lidt mere ligeværdig. På nuværende tidspunkt er det kun familier med bestemte ressourcer, der har en chance i kampen. Resten er fucked.

Hvad med, at foreningerne gik sammen med Danske Handicaporganisationer om at oprette en rådgivningsenhed eller et sekretariat, som kan hjælpe borgerne i deres kamp? Og her taler jeg ikke bare om telefonrådgivning og vejledning. Det er ikke tydeligvis ikke nok. Så er der DUKH, men der kan jo være en uges ventetid på at blive ringet op. Og de kan ikke hjælpe med andet end at henvise til relevante paragraffer.

De problemer, borgerne møder, er jo det samme uanset hvilke diagnose, der er brug for, og hvor i landet de bor. Der er brug for hjælp til at skrive skarpe ansøgninger med henvisninger til rette paragraffer og principafgørelser. Der er brug for hjælp til at skrive klager. Der er brug for en person, der kan tage sig af kontakten med alle de mennesker, som familierne bliver kastet rundt imellem, og som kan skære igennem. Det burde da være muligt at tilbyde denne hjælp, så borgerne ikke både skal betale skat, medlemsskab til foreninger og honorar til en advokat?

Behovet for den hjælp vil være der, indtil mennesker med handicap og deres pårørende bliver behandlet med respekt og værdighed.

#flythandicapområdet

#enmillionstemmer

2 Replies to “Flyt handicapområdet og opret en forvaltningsdomstol”

  1. Jeg er bestemt enig, men synes der kigges på en forældet tankegang, forvaltningsdomstol? Det kræver meget af pårørende at skulle gennem klager for at få, hvad loven berettiger til.
    Jeg er enig i at få samlet kompetencer og ikke mindst opfølgning af erfaringer.
    Hele området er så udhulet af manglende indsigt og forståelse for lovens ord.
    Jeg oplever, at det er blevet til, at interesseorganisationer tager mod krummer fea de riges bord og skal være taknemlig for små bidrag. Men vi skal ikke have bidrag, problemet er jo opstået, fordi borgeren ikke får, hvad loven giver ret til. Lige lov for alle, ig i stedet for at vi skal klage, når inkompetente medarbejdere forvalter loven efter personligt kendskab, så skal vi have vendt loven til, at det offentlig er skyldig, til det modsatte er bevist. Vi skal ikke blive ved med at acceptere lovbrud og have en anden klage instans. Vi flyttet rundt på problemet. Lige ret for alle!

    1. Det vigtigste er at have fokus på, at borgerne skal have den bedst mulige sagsbehandling, fagligt og tillidsfuldt. Hvor den rigtige afgørelse træffes første gang, og hvor borgeren ikke skal klage sin ret. Hvor mødet ml borger og myndighed ikke er præget af gennemborende mistillid. Det betyder ikke, at der ikke også kan være mulighed for en to instans behandling af sin klage, som der er på de fleste andre områder. Det er jo ikke et enten/eller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *