Kære KL. Kommunerne skal overholde lovgivningen.

I onsdags var jeg live igennem på  Radio 4, som valgte at sætte fokus på kommunernes håndtering af handicapområdet og på vores borgerforslag om flytning af handicapområdet.

Emil Falster, jeg selv og KL blev interviewet. Nedenunder er der links til alle tre interviews.

I 2019 var der fejl i 51% af de påklagede sager på børnehandicapområdet og i 46 % på voksenhandicapområdet. Endnu vigtigere er det, at stikprøver har vist, at der var lige så alvorlige fejl i 25-55% af de sager, der ikke var klaget over.

KL har hidtil kunne slippe afsted med to undskyldninger for, hvorfor der år efter år er så mange fejl i sagerne på handicapområdet. Enten mangler der penge, eller også er loven for kompliceret. Deres undskyldning denne morgen var de komplicerede regler. Alt bliver godt, hvis loven bliver lettere at forstå. Til det måtte jeg sige, at det er uklart hvilke regler, der henvises til. For de kan opdeles i to grupper: De regler, der beskriver de ydelser, som borgerne har ret til under bestemte betingelser, og de regler der beskriver, hvilket grundlag, afgørelserne skal træffes på.

De sidste indeholder også de såkaldte retssikkerhedsgarantier, som er regler, der skal sikre, at borgerne kan have tillid til, at offentlige myndigheder ikke begår vilkårlige overgreb og indgreb mod borgerne. Det er de fejl, der er blevet flere af. Det betyder, at kommunerne for eksempel ikke indhenter de nødvendige oplysninger for afgørelsen. Tænk, hvis politiet lod være med at efterforske sagerne, fordi det var for svært?

Kommunerne har haft 13 år til at lære lovgivningen at kende. Derudover har kommunerne flere muligheder for gratis hjælp og rådgivning til forståelse af reglerne. De kan bl.a. få gratis rådgivning fra VISO (Den nationale videns- og specialrådgivnings organisation).

Der er ikke nogen undskyldning for at bryde reglerne. Hverken svære regler eller manglende penge. Det gælder borgerne, og det gælder myndighederne. Jeg kan som borger ikke opføre mig , som jeg vil i trafikken, fordi jeg synes færdselsreglerne er komplicerede. Jeg kan heller ikke begynde at stjæle, fordi jeg mangler penge på kontoen.

Der er bare den markante forskel, at jeg som borger vil blive straffet for det, mens kommunerne lige nu slipper afsted med det uden konsekvenser.

Det har alvorlige konsekvenser for de mennesker, sagerne handler om. Mennesker, der har brug for hjælp. Mange af sagerne får forlænget sagsbehandlingstiden betydeligt, faktisk dobbelt op. Og i al den tid mangler mennesker og hele familier den nødvendige hjælp, bliver ramt af depression, stress, angst og arbejdsløshed. For ikke at tale om det ressourcespild, der sker i myndighederne.

Kommunen behandler mange gange den samme sag 3 gange: Først træffer kommunen en afgørelse, borgeren klager, hvorefter kommunen skal genbehandle sagen og kommer som regel frem til samme afgørelse. Herefter ryger den i Ankestyrelsen, som nu bruger tid på sagen og bemærker, at de nødvendige oplysninger mangler. Herefter sendes sagen tilbage til kommunen (hjemvises), der nu skal behandle den en gang til. Dette sker i 32% af de påklagede sager.

I interviewet udtalte KL, at flere borgere får hjælp. KL udtalte, at hun godt kan forstå, at borgerne er ærgerlige over, at de ikke kan få det, de vil have. Rent virkelighedsfjernt spin! Læs historierne i #enmillionstemmer. De viser virkeligheden. De viser, at der ikke bliver bevilget den rigtige hjælp. Men mange orker bare ikke at klage eller ved ikke, at deres afgørelse er forkert, eller tør ikke klage af frygt for at miste endnu mere hjælp. For ja, det sker. Så KL skal holde op med at tegne et glamourøst billede af vores velfærdssamfund. For det er råddent. Det virker ikke.

KL blev spurgt til, hvorfor de ikke vil af med handicapområdet. Svaret var, at borgerne har brug for en helhedsorienteret indsats med fokus på livskvalitet. Problemet er bare, at det ikke sker. Tværtimod bliver mennesker kastet rundt fra afdeling til afdeling og mellem kommuner og regioner. Hvis de ikke har kunnet løse det på 13 år, så kommer det ikke til at ske.

KL’s udtalelser fik lov til at stå uimodsagt.

Samme dag var Venstre ude i medierne med et nyt forslag om, at det skal være slut med, at kommuner kan skære i hjælpen til personer med handicap uden videre. For det sker. Og det sker hver dag, uden at der er sket ændringer i støttebehovet. Et stort skridt og vigtigt signal med sådan et forslag. En retssikkerhedsgaranti. Men glæden varede kort. For allerede torsdag blev forslaget trukket tilbage med begrundelsen, at det var lidt for firkantet. Jeg spurgte ind til, hvad den bagvedliggende grund var til, at partiet nu pludselig ikke ville lave et forslag, der kunne være med til at sikre retssikkerheden for mennesker med behov for hjælp. Svaret fra Venstres socialordfører Marie Bjerre var: “Forslaget består stadigvæk, og jeg synes stadig det er et godt forslag. Men vi vil ikke tages til indtægt for at stille en garanti eller sprænge kommunekasserne med forslaget. Der må kunne findes en bedre balance med mere tryghed”.

Min oversættelse: Forslaget var vist ikke lige clearet med baglandet, herunder Venstres borgmestre og KL, og kommunens økonomi må altid komme før retssikkerheden. Jeg har ikke noget imod at være firkantet. Der er brug for firkantet.

Det er det, handicapområdet og resten af socialområdet er oppe imod. Igen og igen. Jeg bliver hver dag så glad for, at jeg er medstiller af borgerforslaget om, at handicapområdet skal væk fra kommunerne. Det er så uværdigt, det der foregår.

Borgmestrene derude skal huske, hvorfor vores gruppe hedder #enmillionstemmer. Det er fordi, der er 1 million stemmer. Og der skal være kommunalvalg om 1 år.

Her er link til borgerforslaget:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05276

Husk, det er fuldstændig anonymt at støtte forslaget.

Her er links til de tre interviews i Radio 4. Når linket er åbnet, kan der trykkes play nederst i linket.

Emil Falster:

https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/…

Monica Lylloff:

https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/…

Laila Kildesgaard (KL)

https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/…

#enmillionstemmer

2 Replies to “Kære KL. Kommunerne skal overholde lovgivningen.”

  1. Ja, det er rystende. Kommunerne glemmer, at de er til for borgerne og ikke omvendt. KL er som en dyne at slå i, og kommunerne er gået i flyverskjul bagved den.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *