Alle skal sikres retssikkerhed – uanset hvem man er.

For omkring 2 år siden startede jeg denne blog. Der var jeg i gang med at skrive min bog og havde brug for at lægge følere ud: Hvad oplever andre pårørende med handicap inde på livet, hvad rører sig politisk på området, hvad er godt – hvad er skidt. Det var virkelig lærerigt og blev et vigtigt skridt, vigtigere end jeg dengang havde nogen som helst fornemmelse af.

Den 1. december 2018 kunne jeg stå med min bog “SEJE MOR” i hænderne. Og hurtigt måtte 2. oplag bestilles. Bogen udkom officielt 1. februar 2019.

To dage efter, 3. februar 2019, bragte Politiken en artikel med mig med overskriften: “Mor til tre børn med mentale og fysiske handikap: »Det kræver enorme kræfter at stå på sin ret« “Det har chokeret Monica Lylloff, mor til tre børn med mentale og fysiske handikap, hvor svag retssikkerheden er for borgere, når de skal sikre sig den støtte, som de har ret til.” https://politiken.dk/indland/art7013460/%C2%BBDet-kr%C3%A6ver-enorme-kr%C3%A6fter-at-st%C3%A5-p%C3%A5-sin-ret%C2%AB

Jeg havde nemlig opdaget, hvor fuldstændig grotesk ens liv kan blive, hvis man får børn med handicap eller selv får et handicap. Det var jeg nødt til at få råbt op om og gjort synligt.

Og derfra gik det hurtigt. Dannelsen af facebook-gruppen “Bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed” sammen med Mia Kristina Hansen. I maj 2019 gik jeg sammen med Muskelsvindfonden og Dansk Handicap Forbund om at finde et #, som kunne samle historierne. Vi kom frem til #enmillionstemmer, da cirka 1 million danskere har et større eller mindre handicap, og de vil ikke tie stille mere. Vil ikke negligeres mere, vil ikke finde sig i at være nedprioriteret mere. Derudover er der ret mange stemmer at hente ved et valg. Bevægelsen har nu 24.600 medlemmer… på 1,5 år. Det er vildt. Og svært at overse og overhøre.

Vi kræver respekt som mennesker. Vi er ikke tal, sager, kasser, diagnoser, statistikker eller krævende. Vi er almindelige mennesker med følelser, som bare ønsker os et værdigt liv. Det er vel ikke for meget forlangt?

Jeg hører tit udtalelser som “Men det er jo et dyrt område, I koster jo mange penge”.  Men hvad koster det egentlig? Findes der en grundig analyse af, hvor mange af de penge, der er afsat til området, der egentlig går til hjælp? Hvilken hjælp? Den rigtige hjælp? Hvor mange penge går til administration, lovbrud og klagesager? Har kommunerne nogensinde prøvet at overholde loven? Svaret på det sidste spørgsmål er nej. Så kommunerne ved ikke, om det rent faktisk vil være billigere for alle, hvis de begyndte at overholde loven.

Jeg bruger ret meget tid på den kamp. For det er desværre en kamp at trænge igennem lukkede ører og tykke murer med budskabet. Jeg bliver ret ofte spurgt, hvor jeg får overskud fra til at kæmpe for så mange. For jeg har også mit herhjemme. Jeg er kommet frem til, at det giver overskud at kæmpe for en sag, der virkelig betyder noget. Det giver overskud at mærke opbakningen. Det giver overskud at føle, at det giver mening.

I torsdags blev jeg så anerkendt. Jeg modtog Karnovs Nytænkerpris for min kamp for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed. Jeg kunne ikke fatte det, for jeg var nomineret sammen med 3 andre virkelig stærke kandidater, særligt Nanna W. Gotfredsen, som har viet sit liv til at kæmpe for retssikkerhed for landets svageste mennesker via Gadejuristen. De mennesker, som ingen stemme har,  de mennesker, som samfundet har sat uden for døren: Hjemløse, stofbrugere, sexsælgere. Flere af dem kunne med den rette hjælp have undgået det liv. Jeg har den dybeste respekt for Nanna.

Men det blev alligevel mig og #enmillionstemmer, der vandt prisen. En stor ære og anerkendelse af, at arbejdet er vigtigt og nødvendigt. At der skal sikres retssikkerhed for alle i landet, uanset om man har et handicap eller ej.

Tænk, at det skal være nytænkning, at der skal være retssikkerhed også for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed. Det burde i en retsstat være en selvfølge, at offentlige myndigheder ikke udsætter sine borgere for vilkårlige indgreb og overgreb. At konventioner overholdes, at lovgivning og retssikkerhedsgarantier overholdes. Men.. sådan er det desværre ikke.

Det fandt jeg først ud af, da jeg stod i det. Og den historier er jeg ikke alene om at fortælle. Vi er tusinder. Og så er der dem, der ikke selv kan fortælle den. Dem, der slet ikke ved, at de har været udsat for overgreb, modtaget en ulovlig afgørelse, eller ikke er blevet vejledt. Det er alle os, jeg kæmper for, og alle dem, der kommer.

https://www.k-news.dk/nyheder/monica-lylloff-vinder-karnovs-nyt%C3%A6nkerpris?__hstc=74113229.f0df12105cf01a0e386da613fa1a9f14.1600158654687.1603013668278.1603610891041.3&__hssc=74113229.1.1603610891041&__hsfp=1479217117

Med æren fulgte 20.000 kr., som skal bruges på et socialt eller samfundsrelevant formål. Jeg var ikke i tvivl i et sekund – selvfølgelig skal pengene gå til Nanna og Gadejuristen og det kæmpe arbejde, de laver hver eneste dag. Dermed blev det meste af socialområdet en vinder den aften.

For at vende tilbage til min bog, som egentlig var starten på det hele, så modtog jeg for nylig en anmeldelse af den.

http://denbelaestepraktiker.dk/seje-mor/

Når livet er hårdt og til tider kan virke meningsløst og uretfærdigt, så er det en god øvelse at finde meningen med det alligevel. At jeg skulle blive mor til tre vidunderlige børn med hver deres udfordringer giver mening.

Min bog kan købes hos mig for 125 kr. + porto, eller i forskellige boghandlere på nettet.

Jeg har brug for, at du gør mig en stor tjeneste: Støt det borgerforslag, som jeg sammen med 4 andre mega seje forældre står bag. Det kan godt være, du ikke er enig i, at handicapområdet skal flyttes 100%, men den manglende retssikkerhed for mennesker med handicap SKAL drøftes, og der SKAL ske ændringer. Der er blevet snakket for længe. Dette er en måde at få gang handlingerne på. Det er 100% anonymt. Vi har brug for 50.000 støtter.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05276

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *