“Det handler om mennesker, der bare ønsker at leve et liv som alle andre”

Onsdag den 11. november blev der afholdt en yderst vigtig høring i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, hvor vi var flere oplægsholdere, der skulle bidrage med viden om den manglende retssikkerhed på handicapområdet. Der var nogle virkelig gode oplæg fra bl.a. Sanne Møller fra Embedsværket, Thomas Krog fra Muskelsvindfonden, Anni Sørensen fra LEV og Birgitte Arent Eiriksson fra Justitia.

Jeg var inviteret som oplægsholder på vegne af #enmillionstemmer og skulle dermed holde min første tale på Christiansborg. Et stort ansvar, som jeg tog på mig med den største ydmyghed. Min opgave var at sætte ansigterne på ofrene og vidnerne til den manglende retssikkerhed og give et billede af konsekvenserne.

I tiden op til høringen havde vi i #enmillionstemmer indsamlet vidnesbyrd fra de mennesker, dette handler om. De første 120 siders vidnesbyrd blev udgivet og sendt til Folketinget ugen før høringen. Dem kan man hverken overse eller overhøre, og de blev til min store glæde også nævnt flere gange i løbet af høringen.

Mit hoved budskab var dette:

“Vi har i Enmillionstemmer indsamlet og indsamler stadig vidnesbyrd fra ofrene og vidnerne til den manglende retssikkerhed. De første 474 er blevet offentliggjort og er med til at vise menneskene bag tallene, både tallene i rapporter og mørketallet.

Vidnesbyrdene viser, at mennesker bliver svigtet, krænket, og diskrimineret – de viser lovbrud og konventionsbrud.

Vi skal have gjort op med den vilkårlighed og dermed manglende retssikkerhed, der gennemsyrer handicapområdet. Alle med handicap skal have lige muligheder for og adgang til specialiseret udredning, visitation, viden, behandling og tilbud uanset, hvor man bor. Vi skal altså have området ud af 98 kasser, så det hverken er lokaløkonomiske hensyn eller geografiske forskelle, der afgør, om man kan få den rette hjælp.

Vi skal have området tættere på fagligheden. Der skal ske en opdeling af ansvaret for området, det vil sige en opdeling af ansvaret for visitation – drift/udførelse – betaling: Der skal sikres en faglig og ensartet visitation:  Inddrag VISO i den tanke. Det vil kræve en omorganisering af VISO og af den nuværende brug af VISO, men vil give god mening.

Lad VISO visitere til rette specialiserede myndighed/tilbud med rette faglige viden, som er tilgængeligt for borgere i hele landet og ikke kun for dem med det rette postnummer. Giv regionerne muligheden for at drive de tilbud.

En strukturændring er en langsigtet investering, og er ikke den endelige løsning men vil være forudsætningen for, at alle andre nødvendige ændringer vil have effekt. Det vil være en investering i menneskers livskvalitet og en investering rent samfundsøkonomisk.”

Vidnesbyrdene kan læses her: http://enmillionstemmer.dk/index.php/vidnesbyrd/

Hele høringen kan ses her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/tv.6780.aspx?fbclid=IwAR2D9tbyhipbK8vgQxz-ozLur_0xA0R-WcA8FSonCkKgSqCQsGrzIxXt0Lc

Min tale kommer 1 time og 11 minutter inde i høringen.  

Den kan læses her: Talepapir – høring 11. november 2020

Hvad sker der så nu? Skal vi vente på, at nogen vil handle? Jeg kan fornemme ud fra de mange tilbagemeldinger, jeg får, at der sker noget. Flere begynder at sige det højt: “kommunerne kan ikke længere sidde på magten”. Regionerne er ved at komme på banen. Og hvad med KL?

Jo, de fortsætter med deres sædvanlige spin. Dagen før høringen udgav de et skriv på deres hjemmeside med overskriften “Fakta om Ankestyrelsens ankestatistik på socialområdet”, som formanden for socialchefforeningen/kommunaldirektøren fra Næsted henviste til under sit oplæg til høringen: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/retssikkerhed/fejl-i-handicapsager/?fbclid=IwAR0I64A2Uhs06Z0Nzzte2kRjVuPDO_Lr2yzqXa1KXJdnOKV23AN5iZeaEyE

I skrivet forsøges situationens alvor igen negligeret, så det handler om “svære” regler om merudgifter. Hvor der fremhæves enkelte eksempler på, hvad de “stakkels” sagsbehandlere skal sidde at vurdere. Jeg synes, det er så frækt, at de forsøger at tegne et forvrænget billede igen og igen, og hvor de forsøger at få borgerne til at fremstå som grådige og besværlige.

Kære KL og socialchefer og alle andre, der deler samme forvrængede opfattelse!

Den manglende retssikkerhed på handicapområdet handler ikke om, hvor mange bukser man bruger, eller om et barn har brug for palmefedt i sin mad. Det skal sagsbehandlerne jo ikke vurdere. Det har borgeren og/eller en læge skrevet. Det handler heller ikke om, hvad borgerne “oplever” og “føler”.

Det her handler om, at man i kommunerne gør sit yderste for at undgå at bevilge den ansøgte hjælp. Det handler om, at man i kommunerne ikke overholder lovgivning. Det handler om, at man i kommunerne behandler mennesker uværdigt og respektløst. Det handler om, at man i kommunerne mangler viden. Det handler om, at man i kommunerne hellere vil bruge pengene på noget andet og noget mere prestigefyldt end mennesker med handicap. Stå nu bare ved det og sig det som det er. Og indrøm, at grunden til, at I ikke vil af med området skyldes, at der jo følger mange penge med, som I lige nu kan bruge på andre ting, uden at det kan gennemskues.

Jeg håber, at flere vil få øjnene op for dette og frigive handicapområdet fra KL’s jerngreb.

Vi indsamler stadig vidnesbyrd frem til 1. december, og også meget gerne fra voksne med handicap, mennesker der har været ude for en ulykke og ikke har kunnet få hjælp efterfølgende og veteraner. De kan indsendes til enmillionstemmer@gmail.com

Husk at tjekke vores fine nye hjemmeside ud på www.enmillionstemmer.dk. Den er lavet af Aspieranterne, som er en socialøkonomisk virksomhed. De har lavet en virkelig flot hjemmeside til os, som jeg er pave stolt af.

Vi fortsætter med at presse på. Vi er nu 25.500 medlemmer i Enmillionstemmer og 31.466 har nu støttet borgerforslaget: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05276

Husk – det er så nemt og samtidig 100% anonymt at støtte forslaget!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *