Anmeldelse af SEJE MOR fra en ergoterapeut, der arbejder med særlige børn

Anmeldelse af Seje Mor:

Som læser af Seje Mor, bliver man hurtigt klar over, hvor vigtig en bog den er fra allerførste til sidste side.

Vigtig for forældre og pårørende til børn, som har udfordringer med deres udvikling, trivsel og læring.

Vigtig for ergoterapeuter som jeg selv, og for andre fagprofessionelle, som kommer i berøring med familier med børn, som har særlige udfordringer, og behov.

Som ergoterapeut for Sarah, fik jeg det privilegium, i tæt samarbejde med Monica og Søren, at yde en indsats for at styrke Sarahs motorik og fremme hendes sansebearbejdning.

Jeg fik et inspirerende indblik i, hvordan man som familie, kan stå fast og gøre sit yderste for sine børn, trods utallige opslidende udfordringer.

Seje Mor er en dybt personlig beretning om de sorger, frustrationer og fravalg der er forbundet med en sådan indsats. Men Seje mor er også en beretning om at holde fast i kærligheden og den evige kilde til energi den er, om at fæstne blikket på sine børns ressourcer, finde taknemmelighed selv under svære livsvilkår, og om at tænke positivt.

Inspirerende læsning for alle, som interesserer sig for positiv tilgang til livets udfordringer og for resiliens. Resiliens er et begreb som ligger lige for, når man møder den viljestyrke og handlekraft, som præger Monica Lylloffs tilgang til sine egne og til familiens udfordringer.

Monica og hendes tilværelse, som hun havde forestillet sig den skulle være, udsættes for hårde slag, men hun rejser sig altid igen som en løvemor, der nægter at give op.

Dette kunne have været en bog, som efterlod læseren med opgivende følelse af, at kun få er ”Supermødre” som Monica. Men sådan går det ikke, fordi Monica er så åben omkring, hvor opgivende og udmattet hun i perioder kan føle sig. Monica vedkender sig de tunge og mørke dage og lader dem få plads og udtryk, men hun søger utrætteligt efter årsager til at vende sindsstemningen. Hun finder genopladende aktiviteter i sin hverdag, og gør en stor indsats for at tænke konstruktivt og positivt.

Det er langt fra alle, som er i stand til at varetage deres udfordringer som Monica, men alle kan lade sig inspirere af hendes stålsatte viljestyrke og handlekraft.

Monica evner trods sin sorg, sine tab og sine omvæltende livsvilkår, at finde årsager til taknemmelighed. Dem har hun så åbenlyst i sine vidunderlige børns kvaliteter og fine personlighed, som så smukt beskrevet i Emmas, Sarahs og Kristoffers respektive kapitler. Men Monica føler også taknemmelighed for en stærk og omsorgsfuld livspartner, for børn og hundes kærlighed, for et smukt forårstræ og for livet.

Psykolog Robert Emmons, verdens førende forsker i taknemmelighed, bekræfter gennem sine studier, at Monicas bevidste valg, om at fokusere på årsager til taknemmelighed, kan virke som katalysator for livsglæde, livskvalitet og handlekraft.

Seje Mor har en vigtig en mission på det dybt personlige plan, som omsorgsfuld og oplysende guide til andre forældre og pårørende til børn med udfordringer. Monica deler gavmildt ud af gode råd til, hvordan man griber sine behov for hjælp og støtte an overfor vores social- og sundhedsvæsen og ikke mindst, hvordan man passer bedst muligt på sig selv og hinanden.

Seje Mor har også en vigtig mission på det samfundsmæssige plan, da den har et vigtigt og højaktuelt socialpolitisk ærinde. Alle fagprofessionelle, som er deres ansvar bevidst, vil efter at have læst Seje Mor, være ekstra opmærksomme på at yde deres absolut bedste med høj faglighed, med omsorg og med respekt.

Jeg håber denne indsigtsfulde bog bliver obligatorisk pensum på alle relevante uddannelser i Danmark, og at den vil blive læst af vore politikere.

Ingelis Arnsbjerg. Ergoterapeut for børn og unge. Januar 2019

Om at forene en travl hverdag med aktivering af hundene

Forleden dag kom jeg hjem kl. 13 og havde nogle ting, jeg SKULLE have ordnet. Hundene var så glade for, at jeg kom hjem. Jeg lukkede dem ud i haven og gik i gang med mit ærinde. Men, vores ene hund, vores skønne corgi, havde ualmindelig meget energi og drønede rundt og larmede. Det passede mig enormt dårligt, og jeg kunne mærke frustrationen banke på. Jeg havde allermest lyst til at råbe ”HOLD KÆFT”. Men så tog jeg fat i nakken på mig selv. For det her er situationen: Læs videre “Om at forene en travl hverdag med aktivering af hundene”

En lille historie om en hæve/sænke seng

Vores datter Emma sover i hæve/sænke seng med høje tremmer. Hæve/sænke-delen er nødvendig for, at hun selv kan kravle ind og ud og for, at vi kan hjælpe hende i en god arbejdshøjde. Tremmerne har to funktioner: 1. Hun må ikke selv kunne kravle ud uden opsyn, 2. Det giver hende en ro og tryghed at have høje rammer omkring sig.

Hun er nu blevet så lang, så det var nødvendigt at søge om en større seng. Læs videre “En lille historie om en hæve/sænke seng”